สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด 2D

งานพิมพ์ 2D Barcode ทางโรงพิมพ์เราสามารถพิมพ์งาน บาร์โค้ด ขนาดเล็กได้ ขนาด 5mm x 5mm เอาไปใช้ในงาน

 - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิค

 

Visitors: 66,868