โปรแกรม รีโมทหน้าจอ

 

ดาวโหลดโปรแกรมหน้าจอ คลิ๊ก Remote 

 

1. Setup โปรแกรมลงเครื่อง Double click ที่ File ที่ Download มา จะเห็นภาพดังรูป

2.Click ที่ Accept - finish

3.ลงเสร็จแล้ว หา Icon Teamview หรือบางเครื่องจะ Run Program ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติดังรูป

 

 

 -เปิดโปรแกรมเข้ามาจะเห็น Your ID และ Password ให้แจ้งหมายเลขนี้กับช่างครับ 

 

Visitors: 65,672